Το Κέντρο

Το κέντρο μας

Από το Σεπτέμβριο του 2007 που ξεκινήσαμε, στο Κέντρο μας λειτουργούμε πάντα στην αιχμή της τεχνογνωσίας των επιστημών μας, με στόχο οι θεραπευτικές διαδικασίες να είναι πάντα οι ιδανικές για τα παιδιά και τους εφήβους, των οποίων οι οικογένειες μας εμπιστεύονται. Η συνεχής κατάρτιση των επιστημονικών συνεργατών μας (λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, ψυχοθεραπευτές) εγγυάται την πλέον σύγχρονη διαδικασία για κάθε διαταραχή ή δυσκολία. Αντίστοιχα, και οι χώροι μας είναι διαμορφωμένοι κατάλληλα έτσι ώστε να εξυπηρετείται το κάθε πρόγραμμα. Σε κάθε υποκατάστημα του Κέντρου μας υπάρχει υπερσύγχρονη αίθουσα Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης. Επίσης ανά τακτά διαστήματα προσφέρουμε δωρεάν διάγνωση για το παιδί ή τον έφηβό σας